<$BlogRSDURL$>
: : : nostress ~ sidelinks : : :
welcome, to the lab of the zeroheroes ! here, in 0 time & 0 style, we'll try to serve you some interesting ressources, statements, manifests, study's, archives and other stuff that might help you to get . . . totally lost!

image (c) Bert Lezy
0

Thursday, November 17, 2005


False Consensus Effect 


We tend to overestimate how the degree to which our own behavior, attitudes, beliefs, and so on are shared by other people.

This may be because our friends and people we spend time with are indeed like us, and we use the Availability Heuristic to deduce that many other people are similar (our own beliefs, etc. are also very available). When there is limited information on which to base a good estimate, then what we believe is a fair alternative to a wild guess. We will use false consensus more when we attribute our own behavior to external factors as these are the same factors which presumed to affect others. False consensus also helps reinforce my own motivations.


False Consensus Effect


empathy 


empathy

Wednesday, November 16, 2005


Drunk Peruvians Torched Ancient Brewery 


By Jennifer Viegas, Discovery News


Around a thousand years ago, a group of people gathered in a Peruvian brewery, drank copious amounts of brew, smashed their drinking vessels to the ground and torched the building as part of a complicated abandonment ritual, according to a new study.


The authors of the study in the latest Proceedings of the Academy of Sciences believe the structure was one of the earliest and largest state-sponsored breweries in the Andes.

They also discovered that a group of elite women served as the brewmasters, unusual both for ancient times and even for today.

Discovery Channel :: News :: Drunk Peruvians Torched Ancient Brewery

Tuesday, November 08, 2005


Socioloog Said Bouamama: "Alleen verrassend dat pot niet sneller overkookte" 


by Keltoum en Vanessa Saturday, Nov. 05, 2005 at 5:37 PM


Er lijkt niet meteen een einde te komen aan de rellen in de Parijse voorsteden. Het geweld breidt zich uit naar andere steden. De rellen zijn geen verrassing voor socioloog Said Boumama. « Verrassend is alleen dat de explosie zo lang uitbleef, » zegt hij.Said Bouamama was in het begin van de jaren '80 één van de organisatoren van de zogenaamde 'Marches des Beures'. Die marsen voor gelijkheid, zoals hij ze zelf liever noemt, brachten tienduizenden jonge allochtonen op de been. De beweging viel al snel uitéén, maar slaagde er wel in om de dagelijkse problemen van de allochtone jongeren op de agenda te zetten. Twintig jaar later lijkt er echter niet veel veranderd.

-- Wie zijn die jongeren?

Said Bouamama: « Die jongeren maken deel uit van de arbeidersklasse van vandaag. Op de televisie worden ze vooral benaderd als migrantenjongeren, maar het gaat om een gemengde jeugd die vandaag op straat komt. Het gaat om jongeren die al lang hun woede opkroppen. De dood van hun twee kameraden was de druppel die de emmer deed overlopen. Het is een opstand tegen de situatie in de volkse wijken die al twintig dertig jaar achteruitgaat. »

-- De dood van de twee jongens was dus slechts een aanleiding?

« Wat die jongens overkwam is een grote onrechtvaardigheid want hun recht op leven werd geschonden. Maar in de wijken wordt een hele resem rechten geschonden: recht op werk, recht op een waardige woning. De wijken staan onder permanente politiecontrole en krijgen te maken met pesterijen. Dat is jong zijn en migrant in het Frankrijk van vandaag. Het lijkt wel alsof men die jongeren afschildert als de nieuwe gevaarlijke klasse. »

-- Hun woede is zeer agressief. Is dat de enige manier waarop ze zich kunnen uiten?

« Die jongeren proberen al jaren op verschillende manieren de aandacht te trekken op hun situatie. Maar aangezien de economie steeds liberaler wordt en aangezien armen niet bepaald centraal staan in de economische keuzes, wordt er niet naar hen geluisterd. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de verschillende politieke krachten die geen rekening houden met de bevolking van deze wijken. De werkloosheidsgraad is er hoger dan 40 %. Dat is vier keer meer dan het nationaal gemiddelde. Eén op twee jongeren is werkloos. Dat is onleefbaar. De armoede neemt schrikwekkende proporties aan. Als daar dan ook nog eens de dagelijkse pesterijen van politie bijkomen, krijg je een pot die klaar is om over te koken. Vandaar mijn conclusie dat het niet verrassend is dat al die wagens in brand worden gestoken, maar wel dat een echte explosie zo lang uitbleef. Ik denk dat de woede van de jongeren zich heel lang tegen henzelf heeft gekeerd. Ze vechten onder elkaar. Over dat soort geweld wordt zelden gesproken. »

-- De situatie is niet nieuw, maar sleept al vele jaren aan. Waarom doet de regering hier niets aan?

« De regering heeft andere prioriteiten: de economie hervormen in liberale zin. Dat betekent dat er steeds minder overblijft voor zaken die niet dadelijk iets opbrengen zoals onderwijs, sociale woningen en gezondheidszorg. De politieke keuzes zorgen er voor dat wat nog restte om te kunnen overleven, verwaarloosd wordt. »

-- Wie goed geschoold is, kan ontsnappen aan die situatie, zegt men. Wat loopt er verkeerd in het onderwijs?

« Ik denk niet dat het hier een probleem van scholing is, maar een kwestie van overleven. Als je twintig bent en je ziet dat 40 % van de buurtbewoners zonder werk zit, dat de wijk achteruitgaat, dat je broers met hun diploma toch geen werk vinden, dan weet je dat dit geen probleem van onderwijs is. Wie over vorming en scholing begint, wijst eigenlijk de jongerne en de ouders zelf met de vinger. Ik ben daar niet van overtuigd. De ouders doen wat ze kunnen in de moeilijke omstandigheden waarin ze leven. »

-- Is de werkloosheid dan een gevolg van discriminatie?

« Voor de migrantenjongeren is het evident dat er gediscrimineerd wordt. Een discriminatie die toeneemt door de economische crisis. Jobs worden zeldzaam en de eersten die aan de kant worden gezet zijn de migrantenjongeren. »

-- Wat vindt u van de reactie van minister Sarkozy die de jongeren 'uitschot' noemde?

« Dat is onaanvaardbaar en schandalig. Zie daar iemand die in een eerste reflex na de dood van de jongeren de politie in bescherming neemt zonder het onderzoek af te wachten. Die zich begeeft in de wijken en zegt dat er goede en slechte jongeren zijn, uitschot en geen uitschot. Hij houdt er geen rekening mee dat hij daar met mensen te maken heeft. Ik verdenk Sarkozy er van dat hij het onveiligheidsgevoel wil aanscherpen want bij de verkiezingen hoopt hij daar garen bij te spinnen. »

-- Hoe kan er een einde komen aan het geweld?

« Ik denk dat alle democraten, alle verenigingen, alle politieke partijen die het niet eens zijn met deze situatie, nu op straat moeten komen. Ik wacht vol ongeduld op bijeenkomsten of grote betogingen zodat dit geen zaak blijft van jongeren tegenover politieagenten, maar een politiek probleem dat de grenzen van de volkse wijken overstijgt. »

-- Ziet u al iets bewegen?

« Helaas niet, nee. Ik schud al enkele dagen aan de boom om iets te doen bewegen. Ik hoop op een grote betoging die alle politieke krachten van extreemlinks tot democraten samen brengt. »

-- Hoe kan zo'n beweging ontstaan?

« Momenteel vragen we aan iedereen die zich het lot van die jongeren aantrekt om de hoofdkwartieren van politieke partijen en vakbonden te bombarderen met mails. Zij moeten zich nu uitspreken. »

-- Denkt u dat deze rellen georganiseerd zijn?

« Er zullen wel kleine groepjes jongeren zijn die elkaar ontmoeten en die hun acties afspreken, maar een echte organisatie zit er niet achter. Het is een spontane en richtingloze opstand. De jongeren zullen de rekening moeten betalen. »

-- Kan het resultaat van het onderzoek naar de dood van de twee jongeren een gunstig effect hebben?

« Het onderzoek zal zeggen dat de politie geen schuld treft. Dat zal niet de eerste keer zijn want we zitten al aan honderden dergelijke sterfgevallen. In de meerderheid van de gevallen worden de politieagenten vrijgesproken. Wettige zelfverdediging, luidt meestal het verdict. Ik geloof niet in zo'n onderzoek. »


Socioloog Said Bouamama: "Alleen verrassend dat pot niet sneller overkookte" : Indymedia Belgium

Friday, November 04, 2005


An Activist Left Behind 


By Kari Lydersen

Building peace in Colombia was the focus of the international conference in Chicago where Orlando Valencia, an Afro-Colombian activist, was invited to speak about his community’s struggle to defend its land from agribusiness interests and paramilitary forces. He never showed up.

Valencia was representing Jiguamiandó, a “peace community” that has declared itself neutral in the country’s ravaging civil war and has no alignment with either right-wing paramilitary or left-wing guerrilla factions. Displaced by violence in 1997, the community won the right to return in 2000 under collective land rights granted to Afro-indigenous people. But during their absence the land had been illegally planted with African palm, as part of a large-scale palm oil export operation. Since then, the community has been struggling to claim their land while paramilitaries continue to protect the illegal agriculture, which poses a serious threat to the surrounding Choco rainforest.

A week before he was to leave for Chicago, Valencia was denied a visa, for the second time, by the U.S. Embassy in Bogata. Fed up with the process, he started the long trek back home. A group of fellow Colombians and international observers accompanied him.

An Activist Left Behind -- In These Times

Tuesday, November 01, 2005


World's earliest observatory discovered 


TAIYUAN, Oct. 30 (Xinhuanet) -- Chinese archaeologists said they have found the world earliest observatory, dated back to some 4,100 years ago, in north China's Shanxi Province.

The ancient observatory in the Taosi relics site in Shanxi Province is at least 2,000 years older than the 1,000-year-old observatory built by the Maya in central America, said He Nu, a research follow with the Institute of Archaeology of the Chinese Academy of Social Sciences.

He told Xinhua on Sunday that the observatory, built at the endof the primitive society, "was not only used for observing astronomical phenomena but also for sacrificial rites."

The remains of the observatory, in the shape of a semicircle 40meters in diameter in the main observation platform and 60 meters in diameter in the outer circle, were made by rammed earth in three circles.

Archaeologists inferred that 13 stone pillars, at least four meters tall, stood on the foundation of the first circle originally, forming 12 gaps between them.

"The ancient people observed the direction of sunrise through the gaps and distinguished the different seasons of the year," said He.

In order to test the conjecture, archaeologists spent a year and a half simulating the observations of the ancients at the site.

To their surprise, the seasons marked by observation at the site were only one or two days different from the seasonal division of the traditional Chinese calendar, which is still widely used in rural China.

www.chinaview.cn 2005-10-30 10:38:03

Monday, October 31, 2005


Europe study shows climate risks 


By Paul Rincon
BBC News science reporter


Mediterranean and mountain regions of Europe will be hardest hit by the changes set to affect the continent's natural resources this century

That is the conclusion of a Europe-wide assessment that highlights the threat posed by climate change.

The Mediterranean will be at increased risk of forest fires, water shortages, loss of agricultural land and from its tree species shifting northward.

The study, by an international team, appears in the journal Science.

The assessment set out to forecast the impact of climate change, shifting land use and socio-economic factors on Europe during the 21st Century.

It simulated the effects of changes in soil fertility and water availability as the climate changes and humans respond, for example, by modifying land use patterns or moving to new areas.

BBC NEWS | Science/Nature | Europe study shows climate risks

On Del.icio.us: , , , , ,

Saturday, October 29, 2005


forget about privacy 


america "the land of the free":
Who Hijacked Our Country: Big Brother is Spying on YOU, With YOUR Help


On Del.icio.us: , , , , , ,

Saturday, October 22, 2005


green green water 
green green water is a documentary film about hydroelectric power and its impact on the lives of thousands of Aboriginal people in northern Manitoba. This power is then sold to U.S. utilities companies and passed on to their customers.

This is a story about power...power from hydroelectric dams...the power to destroy an ancient culture...the power of big money...the power of Indigenous people who refuse to be powerless in their struggle to survive...and the power of activism.

A cross-cultural collaboration from a team of award-winning filmmakers behind such films as THIS obedience, Alcatraz Is Not an Island, Voices for the Land, and Treading Water: a documentary.Thursday, October 20, 2005


The Gift of ADHD 


by Lara Honos-Webb, Ph.D. for iVillage (excerpted from The Gift of ADHD)

Studies suggest that many of the traits kids with ADHD exhibit can be expressions of deeper gifts: powerful imagination, searching insight and unusual intuition. Find out how to transform your child's problems into strengths.

Finding creativity
Without paying careful attention to your child's inner process, it is easy to miss his creativity in everyday life. While the teacher complains that he is spacing out during her presentation on the structure of our government, your child may be generating possible solutions for eliminating wasteful governmental spending. While your child appears to be trying to get out of going to his music lessons, he may be singing Broadway show tunes in his mind with perfect tempo and memory for all the words. If a child isn't doing what he's supposed to be doing, we commonly think he is misbehaving. In fact, he may be exploring and expressing his own unique gifts that do not match up with your tight schedules and plans for him.

For example, what adults often think of as goofing off can be one of the most important activities for any child, but particularly a creative child. If your child is diagnosed with ADHD, you may recognize that he does not have the same attention span and focus of other children, but you must also acknowledge his superior creativity that, as a parent, you are entrusted to nourish and nurture. You do not do this by getting him to conform to the demands of traditional ideas of achievement. You nurture his creativity by making allowances for his differences and unstructuring his life accordingly.


MSN Health & Fitness - The Gift of ADHD

Sunday, October 16, 2005


Capitalism & Kids' 


Welcome to the Gallery, eventually this will be the place to see all the videos you're never likely to get a look at on the mainstream media. It's hoped that all you radical types will be inspired to pick up a video camera and tell everyone your point of view.

The first of what we hope will be many films to appear on this site is Capitalism & Other Kids' Stuff. It was made by four socialists on one freezing Saturday afternoon in a church hall at Hebburn in the north east of England. On a budget of £80 which was spent on travel expenses the cost of hiring the hall and some cold cheese pasties the film may be rough and ready but it's hoped that it says something real to you. The ideas it proposes are one's you're unlikely to see on any TV show, art house play or even the news networks.

The original version or 'the white version' as we now call it - nothing to do with the Beatles album - has now been replaced by a newer version known as the CGI version. This is a lot more colourful and has more jazzy bits! It's hoped that this does not detract from the points raised in the video. Also, it has to be pointed out that this is still not the final edit as we're waiting for some great artwork done by Mat Brady, which will be included in the video. Mat is a real talent and we are delighted that he has joined the team.

Already seen by many to critical acclaim (and some critical comments too but we don't mention that) we're proud to present

Capitalism & Other Kids' Stuff -The CGI Version

Runtime 51 MinutesFriday, October 14, 2005


Why the Corporate Rich Oppose Environmentalism 


EnergyBulletin.net | Energy and Peak Oil News
by Michael Parenti

In 1876, Marx's collaborator, Frederich Engels, offered a prophetic caveat: "Let us not . . . flatter ourselves overmuch on account of our human conquest over nature. For each such conquest takes its revenge on us. . . . At every step we are reminded that we by no means rule over nature like a conqueror over a foreign people, like someone standing outside of nature--but that we, with flesh, blood, and brain, belong to nature, and exist in its midst. . . ."

With its never-ending emphasis on production and profit, and its indifference to environment, transnational corporate capitalism appears determined to stand outside nature. The driving goal of the giant investment firms is to convert natural materials into commodities and commodities into profits, transforming living nature into vast accumulations of dead capital.

This capital accumulation process treats the planet's life-sustaining resources (arable land, groundwater, wetlands, forests, fisheries, ocean beds, rivers, air quality) as dispensable ingredients of limitless supply, to be consumed or toxified at will. Consequently, the support systems of the entire ecosphere--the Earth's thin skin of fresh air, water, and top soil--are at risk, threatened by global warming, massive erosion, and ozone depletion. An ever-expanding capitalism and a fragile finite ecology are on a calamitous collision course.

It is not true that the ruling politico-economic interests are in a state of denial about this. Far worse than denial, they have shown utter antagonism toward those who think the planet is more important than corporate profits. So they defame environmentalists as "eco-terrorists," "EPA gestapo," "Earth Day alarmists," "tree huggers," and purveyors of "Green hysteria" and "liberal claptrap."

...

Why the Corporate Rich Oppose Environmentalism | EnergyBulletin.net | Energy and Peak Oil News
take me
::: to the top :::
::: to the lab-archives :::
::: to the :::nostress::: homepage :::
::: to the :::nostress::: archives :::
::: to the pics :::

www.flickr.com
photos in Situationism More photos in Situationism

Acronym Finder

Acronym or abbreviation to find:0 linking 0
Blogroll Me!

Powered by Blogger